Snevert om verdiar på Sørlandet

I valkampen blei eg fleire gonger invitert til verdidebatt og budde meg på å diskutere solidaritet, nestekjærleik og forvaltaransvar. Men desse var utdefinert av debatten.