Kommune-Norge

Vi oppnår ikke en nødvendig kommunerasjonalisering uten en form for tvang.