Er Agder klar for kunnskapssamfunnet?

Hver for seg er forskningsmiljøene innen de ulike fagområdene på Sørlandet så små at det er umulig å lykkes i særlig grad uten samarbeid og uten nødvendig støtte fra omgivelsene.