Ingen vei utenom

Køene øker år for år. Det må også motstanderne av rushtidsavgift forholde seg til.