Tid for nye krefter

På onsdagens møte i aksjonen Bedre stamveg på Sørlandet tok den regionale lederen av Norges Lastebileierforbund bladet fra munnen.