Som så mange ganger før prøver talspersoner for bevegelsen å vri seg unna den ubehagelige sannheten: Scientologien er en kynisk og brutal forretningsvirksomhet, forkledt som religion. Gjemt bak lovnadene om et bedre liv, skjuler det seg et forretningsimperium som baserer sin virksomhet på å hente penger ut av godtroende mennesker. Personlighetstestene er en av inngangene som brukes for å rekruttere nye medlemmer. Den vitenskapelige kvaliteten er i beste fall tvilsom, og myndighetene bør vurdere om virksomheten scientologene har i Norge kan stoppes ved hjelp av norsk lov.