En politisk flopp

Flertallet i Kristiansand bystyre vedtok i fjor at befolkningen i Vågsbygd skulle tilbys tre måneders gratis buss i rushtiden. Prosjektet er imidlertid utsatt og utsatt. Nå kommer endelig tilbudet.