• DRAMATISK: Vi må være forberedt på at Grønlandsisen kan forsvinne. Det vil bety at havnivået stiger med sju meter, med de konsekvenser det får for kystområdene, skriver artikkelforfatteren.

Katastrofale endringer i vente

Sommeren 2006 ble det for første gang observert isfritt hav fram til Nordpolen.