Sosial uhelse

Sosiale forskjeller slår ut på helsa. Nylig har det kommet fram at både aldersdiabetes og abort forekommer oftere hos folk med lav utdanning og lav inntekt. For første gang er det kartlagt hvem som får utført provosert abort i Norge. Familiefaktorer som foreldrenes samlivsbrudd, dårlig tilsyn i oppveksten og alkoholmisbruk er forbundet med økt risiko for provosert abort.