Gledelig budskap

I en tid preget av polarisering og fokus på ekstreme grupperinger druknet det nesten, oppropet fra 138 muslimske ledere. I et åpent brev til Paven og en rekke andre kirkeledere ber de innflytelsesrike muslimske lederne om fred og samarbeid mellom verdens to største religioner. De skriver også at verdensfreden er avhengig av bedre dialog mellom kristne og muslimer.