Lovbrudd i skolen

Mange elever i norsk skole får ikke det tilbudet Opplæringsloven sier de skal ha. Årsaken er mangel på ressurser. På grunn av stram kommuneøkonomi settes det i for liten grad inn hjelpetiltak for elever som det er dokumentert trenger det.