Hvem skal styre statlige selskaper?

Over de siste 10-15 årene har det utviklet seg en tankegang og praksis, der styring av egne selskaper ikke er like selvsagt som tidligere.