En bedre verden - for alle

Fattigdomsbekjempelse: FNs tusenårsmål er en rød tråd gjennom hele Internasjon uke, som starter i Kristiansand i dag og varer til 24. september.