Kjerringa mot strømmen

Hun var en av dem
hvis nese det er bein i
for hun var født
prinsipielt uenig