Flere saker og økt straff

10 av i alt 25 alvorlige straffesaker som statsadvokatene i Agder skal gå i retten med til høsten gjelder seksuelle overgrep og voldtekter. Det forteller om en skremmende utvikling av denne formen for alvorlig kriminalitet.