Bør Jernbanebroa rives?

Pussig med denne byen som skriker etter kulturforankringer. Jernbanebroa er en slik forankring på mer en enn måte.