• Klimaforskere er tydelige på at slikt ekstremvær er noe også Norge kommer til å oppleve stadig mer av, skriver artikkelforfatterne. Dette innebærer at vi må være godt rustet for å takle nettopp flom, jordras og brann i tiden som kommer. Bildet er fra en kraftig gress- og lyngbrann i Lyngdal tidligere i år. FOTO: ARKIV

Alle har rett til å føle seg trygge

Alle nordmenn, uavhengig av hvor i landet de bor, har krav på å føle sikkerhet og trygghet.