Fantastiske Venstre

Fylkessekretæren i Agder Venstre, et av Norges minipartier med medlemsmasse på sperregrensen, tar i Fædrelandsvennen til orde for at venstre har æren av den miljøvennlige el-bilen når han skriver følgende: «Venstre er hovudkrafta og den politiske oppfinnaren bak el-bilrevolusjonen».