Utfordringer på Agder

Sally Vennesland spør i et innlegg 24. september om hvilke grep jeg mener må foretas for å bedre levekårene i fylket vårt.