Forvaltning av pensjonspenger

Til høsten frigis 180 milliarder pensjonskroner, så private selv kan investere sine penger.