• Det er ikke mer enn et drøyt hundreår siden barnevandringene i Norge ble avviklet, skriver artikkelforfatteren. Disse fant sted i flere regioner i Norge, men er mest kjent fra de indre bygder på Sørlandet, bl.a. gjennom filmen «Yohan barnevandreren». FOTO: Penelope Film AS

Også i vår tid

Barnevandringer med utrygghet og slit burde vært historie i alle land!