Kortreist mat fra Linnegrøvan

Skulle disse næringsarealene forsvinne slik KrF ivrer for, vil dette trolig også svekke grunnlaget og interessen for landbruksproduksjon andre steder i kommunen.