Venstre og klima

Jan Edvard Næss Jerstad, Kristiansand Venstre, hadde 7. juli et motinnlegg til min tidligere konstatering at global middeltemperatur ikke har steget på over 15 år.