Tomme skoleløfter

Troverdighet i skolepolitikken bygges ikke ved stadig nye løfter. Men ved å gjennomføre de løfter som ble gitt i tidligere møter med velgerne.