Seier for tomtefesteverdier!

Det var nylig en domsavsigelse på tomtefester i Høyesterett.

Eier eller leier kan justere tomtefesteprisen med konsumprisindeksen, og det betyr at man kan justere tomteprisen. Det kunne man ikke før.

Når man eier et hus eller en hytte der tomten er basert på festeprinsippet, så var tidligere verdien på tomten fastsatt som inngangsverdien når man kjøpte. Og det skapte uheldige episoder i forhold til reell verdi på tomten. Tomtefeste betyr at man leier tomten av noen. Man kan også gjøre det når man leier ut en leilighet, et hus eller en hytte. De prisene som man da tar, for eksempel leien, reflekterer de historisk fastsatte verdier. Nå har Høyesterett bestemt at tomteverdien kan justeres i forhold til utviklingen i konsumprisindeksen, og det kunne den ikke før. Konsumprisindeksen øker fra år til år, og det er SSB som er ansvarlige for målingen. Dette betyr at mange får økning i prisen på tomten, og kan da selge eiendommen til en høyere pris. For de som leier ut en eiendom, betyr dette at leien på eiendommen kan økes.

Nå bør en verdi på en eiendom faktisk reflektere hva den er verd til enhver tid. Tomten stiger da også i verdi over tid, og det har Høyesterett vedtatt nå. Det har med attraktivitet å gjøre, men også med den alminnelige prisutviklingen over tid. Eiendommer som leies av en eller flere, har da også prisstigning på tomten over tid, og det betyr at man kan fastsette leien ut fra utviklingen i konsumprisindeksen. Dette er en seier for mange! Tomteverdien var en bestemt sum før, men nå kan den endres.

Les hele saken med abonnement

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.