Humanetisk blasfemi?

Det er litt vanskelig å svare kort på spørsmål/kommentarer jeg fikk fra Anne Torunn Stormo og Elisabeth Smith på mitt innlegg «Hva vil humanetikere?», og Anne Torunn Stormos svar var litt uklart.