• Regjeringen har bestemt at klimagassutslippene skal reduseres med 40 prosent innen 2030. Det aktualiserer det faktum at det største potensialet for energisparing, energieffektivisering og framtidig bruk av alternative energikilder ligger i de private boligene, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser solceller på bolig i Tyskland. FOTO: NTB Scanpix

Samfunnsvitenskapelige klima- og energihus

Målet er satt, virkemidler må finnes.