Trær

Jeg bare spør: er det vedmangel i Kristiansand?