• Lesbisk5 (1).jpg

Inhuman teologi

Innlegget frå Helge Schmidt og Svein Takle i avisa 31.01.15 påkallar nokre merknader.