Ap er ferdig med avkristningen

I denne kampen for å beholde den evangelisk-lutherske religion, er det bare en som har stått oppreist her. Det er Kong Harald.