• hasj (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Fordommer parkerer utviklingen i rusomsorgen

Unge brukere er som følge av forbudet tvunget til å handle illegalt, og omverdenen påfører dem selvbilder som kriminelle narkomane, særlig om de avsløres.