Prisen for en vagina - for noe møl

Hvem definerer hva som er kultur og ukultur.