Landsdelsbygging

Vi har tatt det for gitt, og nå kommer de første tallene som viser at gode veier binder landsdelen sammen.