Er privatøkonomi en privatsak?

God orden i egen økonomi gir velferdsgevinster for den enkelte borger. Samtidig vil samfunnet tjene på å heve det generelle kunnskapsnivået i økonomi.