Teknologi, omsorg og levekår

Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av at vi ikke klarer å omstille oss raskt nok.