Vær nøyaktig, redaktør!

Det irriterer meg er at jeg blir tillagt en uttalelse som jeg ikke har kommet med, ikke minst når redaktøren og jeg begge egentlig er prinsipielt enige.