"Vrøvl om pelsdyr"

Bønder og pelsdyrholdere avliver dyrene sine etter lovlige og anerkjente metoder.