Skolebarn som kasteballer

Mange av politikerne som utgjorde flertallet da bystyret i Kristiansand vedtok karakterer i barneskolen, visste ikke at vedtaket er i strid med Opplæringsloven. Vet de hvordan skolene i Kristiansand jobber med vurdering av elevene?