Til løvene med presten

Fremdeles finnes mange mennesker som ukritisk absorberer fordømmelser som rammer hele grupper. Nå dreier all oppmerksomhet seg om katolske prester.