• Seiler ut: Trygve Hegnar ser ingen fremtid for sørlandsk båtproduksjon. FOTO: Marianne Drivdal,

Båtbransjen utfor stupet

Næringsgrener dukker under, samtidig som nye popper opp.