Norsk vindindustri

Bruk av "gavepakker" i utbyggingssaker er svært utbredt i Norge.