"Bypass"-vei eller virkelig ringvei?

Om gjennomgangstrafikken i Kristiansand.