Barns deltakelse på barns arenaer

Å oppsøke NAV for å be om hjelp, kan være en stor barriere. Det er heller ikke alle vi kan hjelpe.