Kulturveien videre

Som alle andre sektorer trenger kulturen rammebetingelser, retning og — vilje.