Hvor går Senterpartiet?

Stadig flere tegn tyder på at den gamle splittelsen i Sp igjen er i ferd med å komme til syne.