• UTEN VALG: De som allerede har fått tillatelse til å bli boende i Norge, trenger en kommune å bo i, påpeker Eva Kvelland. FOTO: SCANPIX

Vår verden – vårt ansvar

Når oppholdstillatelsen først er gitt, bør det være i alles interesse at bosettingen av flyktninger skjer raskt. Saken handler ikke om de bør være i Norge eller ikke. Det har de allerede fått tillatelse til.