Tilbake på barrikadene?

Selv om valgdeltakelsen har vært alarmerende lav de siste tiårene, betyr ikke det at vi er mindre engasjerte og mindre opptatt av politikk. Det betyr bare at vi bruker andre arenaer og virkemidler for å påvirke samfunnsutviklingen.