Når de lokale lempes ut

Agder Teater skal profesjonaliseres. Renselsen er i gang, og hva som helles ut med badevannet begynner nå å avtegne seg. Vi skal, som så mange andre, få et regionteater som egentlig er et nasjonalteater i miniatyr.