• MIKE lørkom 121013 Eivind Ljølstad om likestilling.jpg

Mødrenes moralskvis

Etter en uke med heftig likestillingsdebatt slår det meg: For småbarnsmødrene på Sørlandet blir det galt uansett hva de gjør.