Borgerlig uklarhet

Det er åpenbart at Venstre under Skei Grande har beveget seg mot høyre.